2016 Src sınav tarihleri

2016 - SRC, ODY, ÜDY SINAV ve BAŞVURU TARİHLERİ 

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

2016 - MESLEKİ YETERLİLİK SINAV TARİHLERİ
SINAV TARİHİ
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ
BAŞVURU BİTİŞ
TARİHİ
EĞİTİMDEN MUAF SINAV BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ
06 ŞUBAT 2016
07 ARALIK 2015
20 ARALIK 2015
14 ARALIK 2015
11 HAZİRAN 2016
11 NİSAN 2016
24 NİSAN 2016
18 NİSAN 2016
08 EKİM 2016
08 AĞUSTOS 2016
21 AĞUSTOS 2016
15 AĞUSTOS 2016

 

1) 06 ŞUBAT 2016 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezleri tarafından 06 Aralık 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 06 Şubat 2016 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 14 Aralık 2015 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

06 Şubat 2016 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretini en geç 25 Aralık 2015 tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

 

2) 11 HAZİRAN 2016 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezleri tarafından 10 Nisan 2016 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 11 Haziran 2016 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 18 Nisan 2016 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

11 Haziran 2016 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretini en geç 29 Nisan 2016 tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.


3) 08 EKİM 2016 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezleri tarafından 07 Ağustos  2016 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 08 Ekim 2016 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 15 Ağustos 2016 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

08 Ekim 2016 tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretini en geç 26 Ağustos 2016 tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.


NOT: Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

 

 

AÇIKLAMA :

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar,

1- Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi yapmış olanlar onaylı yüksekokul diploması ile sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı ünvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

3- ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl süreyle Bakanlığımızdan yetki belgesine sahip firmalarda mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

4- Yüksekokul mezunları sadece tercih ettikleri ODY türü,

Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilirler.

Yapılan incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilenler ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.


Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar Aşağıda Belirtilen Şekilde Sınav Müracaatında Bulunacaklardır.
1) Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya mesleki yeterlilik eğitimini aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli) resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

2) Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.

3) Sınav ücreti, 37.00 TL. dir. Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası İnternet Şubesi e-devlet ödemelerinden veya Halkbankası Şubelerinden Kurumsal Tahsilatlar kısmından ödenebilir. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek Mesleki Yeterlilik Belgesi kart bedeli olan 17.00 Tl. ücretini de aynı şekilde ödemeleri halinde kartları basılarak adreslerine gönderilecektir.

4) Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir

Eğitimden Muaf Olup, Doğrudan Sınava Girme Hakkı Olanlar İçin Sınav Başvurusunda Gerekli Belgeler:

• Sınav Başvuru Formu ( Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerinden veya www.kugm.gov.tr
internet adresinden temin edilebilmektedir.)


• Yüksekokul diploması veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin aslı
veya onaylı örneği,
• T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport fotokopisi,
• 2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında),


EĞİTİMDEN MUAF OLUP, DOĞRUDAN SINAVA GİRME HAKKI OLANLAR İÇİN SINAV BAŞVURU ADRESLERİ
• I. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)
• II. Bölge Müdürlüğü (Ankara)
• III. Bölge Müdürlüğü (İzmir)
• IV. Bölge Müdürlüğü (Bursa)
• V. Bölge Müdürlüğü (Adana)
• VI. Bölge Müdürlüğü (Antalya)
• VII Bölge Müdürlüğü (Gaziantep)
• VIII. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)
• IX. Bölge Müdürlüğü (Samsun)
• X. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)
• XI. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)
• XII. Bölge Müdürlüğü (Sivas)
• XIII. Bölge Müdürlüğü (Bolu)


AÇIKLAMALAR :

1) Sınava girmek isteyen adayların kabul edilmiş başvuru sayısının 250 kişiden az olması halinde o ilde sınav düzenlenmeyecek olup, adaylar tercih ettikleri ikinci ilde sınava alınacaklardır. Tek sınav yeri tercihi yapanlar tercih yaptıkları sınav yerinde sınav yapılmaması halinde, tercih ettikleri sınav yerine en yakın sınav yapılacak merkezde sınava alınacaklardır.

2) Bakanlığımız tarafından sınav kayıtları yapıldıktan sonra, sınava girecek adayların sınav müracaatında vermiş olduğu evraklara ilişkin herhangi bir düzeltme ve değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.

3) Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

4) Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.
 

 

   ÜMRANİYE SON DURAK HALK BANKASININ 3. KATINDAYIZ

1 HAZİRAN'DA SRC EĞİTİM ve SINAVLARI BAŞLIYOR. YAPILACAK İLK SRC SINAVI İÇİN KAYITLARIMIZ BAŞLADI.

GRUPLAR DOLMADAN Telefon, WhatsApp veya e-mail ile iletişime geçerek kaydınızı oluşturun.

 0551 736 95 61 - 0551 736 95 63

İşimiz sadece SRC VE PSİKOTEKNİK
Aracı kurum değiliz. Tüm iş ve işlemleriniz kurumumuz bünyesinde yapılmaktadır.
Bakanlık tarafından belirlenen fiyat aralığından kurumumuzda en alt taban fiyatlar uygulanmaktadır.

Bu bilgilendirme hakkında detay için tıklayınız >>>
 

Kurumumuz SRC ve PSİKOTEKNİK için Bakanlık yetkilidir.

 Detaylı bilgi ve iletişim için >>>