Servis Aracı Şoförü Seviye 3

 

Servis Aracı Şoförü SEVİYE 3 belgesi alma istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

İletişim bilgileri için tıklayın>>> 

Bu ulusal yeterliliğin amacı Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;
- Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
- Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
- Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

 

Servis Aracı Şoförü Kimdir?

İş sağlığı güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun olarak, ticari olarak tescil edilmiş bir minibüs veya otobüs türü taşıtı kullanarak belirli bir güzergah doğrultusunda öğrenci, personel ve/veya diğer yolcuların ulaşımını sağlayan nitelikli kişidir.

Bu program,Servis Aracı Şoförü Seviye – 3 (17UY0328-3) adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1 Zorunlu Birimler

A1 İSG, Çevre ve Kalite

A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması zorunludur.

2.1.1 Teorik Sınav

Bu yeterlilikte Zorunlu Olan A1 ve A2yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar test (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır.

Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile Silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.

Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

A1 birimine yönelik teorik sınavda adaylara20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 2 dk.dır.

A2 birimine yönelik teorik sınavda adaylara 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav sorusu sorulur. Sınav Süresi Soru Başına 2 dk.dır.

Sorular SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır.A1 ve A2Yeterlilik Biriminden %60 doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte
A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı
Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında değerlendirilirler. Sınav Servis Aracı Şoförü Seviye – 3 (17UY0328-3) Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
Zorunlu olanA1 birimi A2 birimi içinde tanımlanmıştır ve tüm birimlerin teorik sınavı birlikte uygulanabilir.
A2birimine yönelik performansa dayalı sınav, ulusal yeterliliklerde belirtilen beceri ve yetkinliklere göre yapılır. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir.
Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.
Performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.070-SAŞ3 SERVİS ARACI ŞOFÖRÜ Performans Kontrol Listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %80 başarı göstermesi gerekir.
Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ZORUNLU ve SEÇMELİ BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu Soru Sayısı Sınav Süresi
A1 İSG, Çevre ve Kalite +A2 Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı P1 80 Uygulama 60 dk.

2.3 Ölçme ve Değerlendirme

Bu yeterlilikte Belge almaya hak kazanmak için adayın Zorunlu olan A1,A2 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir. Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday 1 yıl içinde başarısız olduğu bölümden bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir.Bir Yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.

Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

 Ümraniye Sondurak Halk Bankasının 3.Katındayız

>>> YOL TARİFİ AL >>>

08-09 Nisan 2023 SRC Sınavı için Kayıtlarımız Devam Ediyor.

LÜTFEN KAYIT İÇİN ACELE EDELİM

PSİKOTEKNİK Belgesi için yol denetimleri başladı.
Belgenizi almak için bizimle iletişime geçiniz.

0551 736 95 61 - 0216 328 73 81

İşimiz sadece SRC VE PSİKOTEKNİK
Aracı kurum değiliz. Tüm iş ve işlemleriniz kurumumuz bünyesinde yapılmaktadır.
Bakanlık tarafından belirlenen fiyat aralığından kurumumuzda en alt taban fiyatlar uygulanmaktadır.

Bu bilgilendirme hakkında detay için tıklayınız >>>
 
Kurumumuz SRC ve PSİKOTEKNİK için Bakanlık yetkilidir.

 Detaylı bilgi ve iletişim için >>>